Quality Line Kft. - Minőségirányítási Tanácsadás, Környezetirányítási Tanácsadás, Auditor képzés, Minőségügyi oktatás, ISO, Információbiztonsági rendszer, HEFOP, Pályázatírás

Munkatársaink

Haiman Péterné
A Quality Line Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Könnyűipari mérnök, minőségbiztosítási szakmérnök. Egyike a hazai Átfogó Minőségvezetési Rendszer első kiképzett harminc tanácsadójának. Több mint húsz éve foglalkozik minőségbiztosítási rendszerek kialakításával és bevezetésével. A TQM hazai alkalmazásának egyik irányítója, a nemzeti minőségvezetési rendszer országos beindításának vezetője. 1996-ban vezetői menedzsment továbbképzésen vett részt Japánban. Sikeresen végezte el az IRCA által regisztrált vezető auditor-képző, valamint a KIR vezető auditor tanfolyamaot. 2001. decemberében munkája elismeréseként IIASA-SHIBA-oklevelet kapott.

Az EOQ MNB Hat szigma szakbizottság társelnöke. A Minőségügyi Tanácsadók Szövetsége Felvételi Bizottságának elnöke. Minőségügyi területen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 2005-ben megkapta az EOQ MNB “Minőségért 2005” kitüntetést. A Minőség és Megbízhatóság szakmai folyóirat szervezőbizottsági tagja és szerzője.

Baross Szabolcs
A Quality Line Kft. állandó meghívott oktatója. Okleveles gépészmérnök, gazdasági mérnök. Egyike a hazai Átfogó Minőségvezetési Rendszer első kiképzett harminc tanácsadójának. A Baross Vezetési Tanácsadó Bt. ügyvezető igazgatója. A BME, korábban a Közgazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Műszaki Egyetem meghívott előadója. Az IMC Nemzetközi Vezetőképző Alapítvány meghívott vendégprofesszora. Számos nagy projekt koordinátora (MATÁV Rt., Magyar Hitel Bank Rt., Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt., MÁV Zrt.,stb.) Barna Öves Hat Szigma képesítéssel rendelkezik.

Budainé Fehér Katalin
A Quality Line Kft. állandó alvállalkozója. Okleveles gépészmérnök, minőségügyi menedzser. A TEXIMEI Kft. ügyvezető igazgatója. Aktívan részt vett a TQM hazai elterjesztésében. Nagy gyakorlattal rendelkezik irányítási rendszerek kialakításában, auditálásában az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szabvány szerint. Környezetvédelmi (EARA) és minőségirányítási vezető auditor (IRCA). 3 évig a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztő Programban közreműködött. Rendszeresen oktat a belső-illetve vezető auditor tanfolyamokon, valamint 5S és 8D képzéseken.

Czinszky Márta
A Quality Line Kft. állandó alvállalkozója. Pedagógus, a Törökbálinti Kísérleti Iskola kutató-fejlesztő tanítója, szaktanácsadója . Több tankönyvet, munkafüzetet, módszertani segédanyagot írt. 1991-től a Qualiprod Kft.-ben, illetve 2001-től a Quality Line kft-ben szervezi és koordinálja az oktatási projekteket.

Fekete Ágnes
A Quality Line Kft. állandó alvállalkozója. A bajai Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultásán végzett építőmérnök, szakmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte meg környezetvédelmi menedzser szakirányon. Német és angol alapfokú nyelvtudással rendelkezik. Végzett környezetvédelmi (EARA) és vezető auditor (IRCA). 2001-től foglalkozik minőség és környezetirányítási, valamint munkahelyi egészségvédelmi rendszerek bevezetésével; ill. a vezetőauditori és a belső auditori képzések oktatója.

Füredi Andrásné dr.
A Quality Line Kft. állandó alvállalkozója. Gépész szakmérnök, műszaki egyetemi doktor, felsőfokú metrológus. Nagy gyakorlattal rendelkezik a minőség és környezetirányítási rendszerek kialakításában és auditálásában különböző gazdálkodó szervezeteknél, valamint laboratóriumi minőségügyi rendszer kialakításában és az akkreditálásra való felkészítésében.
3 évig a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztő Programban közreműködött. Minőségirányítási vezető auditor (IRCA). Rendszeresen oktat a belső-illetve vezető auditor tanfolyamokon, valamint 5S és 8D képzéseken.

Gimesiné Berencz Ildikó
A Quality Line Kft. állandó meghívott oktatója. A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskola docense, pszichológus. Szakképzett tréner, a Menedzser- és Továbbképző Intézet oktatási igazgatója. A vezető- és vezető- továbbképzés területén kommunikációt, totális kommunikációt, protokoll témaköröket oktat.
Komplex személyiségfejlesztő tréningeken, szervezeti és vezetési kultúrát fejlesztő programok kidolgozását oktatja. Szakterülete a képzésben a strukturált tapasztalatszerző foglalkozások, a videoanalízis innovatív alkalmazása, a TQM emberi minőségfejlesztési programjának kialakítása.

Nagy Sándor
A Quality Line Kft. állandó alvállalkozója. Nyomdaipari mérnök, mérnöktanár, a VEIN TTK informatikai tanára. Hálózati rendszerfejlesztő és rendszerszervező. Számítástechnikai-, informatikai oktató, ECDL vizsgáztató, tananyag fejlesztő. Publikációi közül kiemelendő az oktató videokazetták-, főiskolai tankönyvek elkészítése. Szakmai gyakorlata több, mint 20 év. 2004-ben végezett a Veszprémi Egyetem Informatika tanáraként. Információvédelmi menedzsment rendszerek bevezetésével foglalkozik.

Nagyné Tatay Klára
Okleveles villamosmérnök, a Quality Line Kft. vezető tanácsadója. 1993 óta bejegyzett UNIDO-szakértő. 1967 óta a TUNGSRAM Rt. vezető munkatársaként részt vett a halogénautólámpa-gyártás minőségbiztosítási, továbbá a vállalati minőségszabályozás és átfogó minőségirányítási rendszerének kidolgozásában. Egyike a hazai Átfogó Minőségvezetési Rendszer első kiképzett harminc tanácsadójának. Az IKM keretén belül dolgozott a nemzeti minőségvezetési rendszer országos beindításában. Több alkalommal vett részt hazai és külföldi szakmai továbbképzéseken (Pl. Ausztriában, Franciaországban, Japánban). IRCA bejegyzett vezető auditor. Barna Öves Hat Szigma képesítéssel rendelkezik. ISO 9000 rendszer, minőségvezetés, minőségfejlesztés, QFD, FMEA, SPC bevezetésével foglalkozik.

Tamás Ildikó
A Quality Line Kft. állandó alvállalkozója. Vegyészmérnök, minőségirányítási rendszermenedzser (EOQ). Nagy gyakorlattal rendelkezik minőség és környezetirányítási rendszer felkészítői munkában. Tanúsítási vezető auditor. EMAS, minőség és környezetirányítási vezető auditor vizsgával rendelkezik. Rendszeresen oktat a belső-illetve vezető auditor tanfolyamokon.