Quality Line Kft. - Minőségirányítási Tanácsadás, Környezetirányítási Tanácsadás, Auditor képzés, Minőségügyi oktatás, ISO, Információbiztonsági rendszer, HEFOP, Pályázatírás

 

A tanfolyam neve

IRCA Vezető auditorok átképzése a 2015-ös KIR szabványnak megfelelően

 A tanfolyam az  AFNOR Groupe által engedélyezett. 

A tematika eleget tesz az IRCA által az „ISO 14001:2015
auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő előírásoknak.

Időpontja:

szeptember 06-08

november 13-15

A képzés célja:

A hallgató legyen képes környezetirányítási belső és/vagy külső auditok lebonyolítására, a dokumentációs rendszer átvizsgálására, a környezetközpontú kultúra terjesztésére, team-munka vezetésére, kommunikációs problémák kezelésére.Harmadik fél által lebonyolított auditok teljesítésére való felkészítés.

Kiknek ajánljuk?

Közép- vagy felső vezetőknek, akik saját cégük, vagy külső cég környezetirányítási rendszerének felülvizsgálatát végzik.

A részvétel feltételei:

Középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség, legalább 1 éves auditálási gyakorlat, valamint már meglévő, az előző (akár MIR vagy KIR) szabvány szerinti vezető auditori oklevél.

Tematika:

I. A környezetközpontú irányítás fejlődése és alapismeretei:

A hallgatók szerezzenek háttér-ismereteket az ISO 14001: 2015-ös szabvány elemeiről és előírásairól, ismerjék meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszer kiépítésének okait, célját és a dokumentumokra jellemző hierarchiát.

II. Környezeti szabályozások

A hallgatók megismerik a környezetvédelmi szabályozás területeit (törvények, rendeletek, szabványok) és az információs csatornákat, amelyeken ezeket folyamatosan figyelemmel kísérhetik.

III. Környezeti hatások

A hallgató megismeri a környezeti tényezők hatásait, és képessé válik a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének előkészítésére.

IV. A környezeti teljesítés javítása

A hallgató megérti az új teljesítési szabványok célját, a fenntartható fejlődés fogalmát, a környezeti teljesítés javítása stratégiáját és módszerét.

V. A környezeti auditálás

A hallgatók megismerik az auditálás célját és típusait, az audit tervezését, előkészítését, levezetését, jelentések készítését, az utógondozások szükségességét.

VI. Az ISO 14001 követelményei

A hallgatók megtanulják helyesen értelmezni a szabványos  követelményeket.

A vizsga:

2 órás írásbeli vizsga, amelynek minimum 60%-át sikeresen kell teljesíteni a tanúsítvány megszerzéséhez.

Tanúsítvány

Sikeres vizsga esetén AFNOR GroupeKörnyezetirányítási  auditor” tanúsítványt kapnak az IRCA jóváhagyásával.

A tanfolyam díja:

180.000 Ft + ÁFA + 40.000 Ft az angol nyelvű ( IRCA ) bizonyítvány.
A díj magában foglalja a jegyzet, a kiosztásra kerülő dokumentumok, a vizsga árát is.

A jelentkezés módja:

A letölthető Jelentkezési lap kitöltésével, elküldésével.


←vissza